Toegankelijkheidsverklaring

Stad Hamont-Achel streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de hoofdwebsite www.hamont-achel.be en de deelwebsite aha.hamont-achel.be


Nalevingsstatus

De hierboven vermelde websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.


Wat doen we om deze website toegankelijk te maken?

Stad Hamont-Achel nam samen met de webleverancier LCP de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Integratie van een screeningstool in het CMS en op alle websites beheerd door stad Hamont-Achel met het oog op screening bij het ingeven van nieuwe content.
  • Periodieke interne controle van de hele website. De laatste screening vond plaats op 15 april 2021.
  • Aanpassing front-end van de hoofdwebsite www.hamont-achel.be en de website aha.hamont-achel.be met een hoog contrast-switchknop.


Wat moet nog gebeuren om de website nog toegankelijker te maken?

Stad Hamont-Achel blijft werken aan de toegankelijkheid op haar websites conform het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 met permanente aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

Volgende onderdelen zijn nog niet (volledig) toegankelijk:

  • Niet-tekstuele content: de stad spant zich in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.
  • Linkdoel (in context): het doel van bepaalde ‘lees meer’ of ‘toon meer’ links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.
  • Labels of instructies: niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.
  • Audiodescriptie: een groot aantal van onze video’s is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.
  • Pdf-bestanden: de meeste pdf-bestanden zijn niet toegankelijk. Men tracht deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken.
  • Online toepassingen: op de website wordt doorgelinkt naar verschillende externe websites. Niet alle informatie op deze websites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.


Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 april 2021 in samenwerking met de webleverancier LCP.

Op 22 april 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.


Problemen met toegankelijkheid melden

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@hamont-achel.be. Vermeld het probleem dat je ervaart en op de link naar de betreffende pagina.


Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken bij toegankelijkheidsproblemen op deze website? Neem dan contact op met de algemeen directeur via 011 51 05 00 of algemeendirecteur@hamont-achel.be.